GERDA_JORD_KOMIKSAI_KALENDORIUS

Sukurta 2013 - 2014 metais.